Co na to děti

Jaké tábory preferují dnešní děti?

Podle průzkumu České rady dětí a mládeže obliba klasických pobytových táborů stále stoupá. V loňském roce se na pobytový tábor chystal každý druhý teenager, ve skupině 10-12 letých dokonce dvě třetiny dětí. Více než pětina dětí navíc vyráží na více než jeden tábor za léto.

I když se v posledních letech zvyšuje popularita příměstských táborů, při kterých dítě přespává doma a na program pouze dochází, klasickému táboru v chatě či stanech se nevyrovnají. Příměstských táborů se loni zúčastnila jen jedna pětina dětí, u mladších (10-12 let) třetina. Táborů se účastní zhruba stejná skupina kluků i děvčat.

Ideální tábor si dnes děti spojují především s kamarády a přírodou, pohybem, celotáborovou hrou, nočními hrami, stany a plněním úkolů.

V nabídce dnešních táborů najdete řadu těch tematicky zaměřených, své dítě můžete přihlásit třeba na tábor včelařský, baletní, modelingový nebo v army stylu. Výjimkou nejsou ani cyklistické puťáky, pobyt zaměřený na hraní počítačových her, paintball či florbal.

Největší zájem je podle zkušeností YMCA v ČR ale stále o tábory tradiční, tedy jednoduché stanové či chatové, spojené s prožitkem v (často ještě divoké) přírodě. Takové, ve kterých se děti a mladí lidé můžou naučit nejen tábornickým dovednostem, ale kde se také učí rozeznávat své schopnosti, rozvíjet své silné i slabé stránky a pracovat s nimi. Kde mají dobré vztahy s kamarády i vedoucími, a ze kterých si odvážejí zážitky na celý život.

Průměrná délka tábora je 8 – 14 dní, cena se velmi liší podle pořadatele i zaměření. Průměrně se cena pobytového tábora pohybuje od 1100 do 6000 Kč za týden, nejčastěji se cena pohybuje kolem 4000 Kč.

Zdroj: Analytické centrum ČRDM

Co na to děti
Co na to děti
Co na to děti