YMCA

YMCA a tábory
 

YMCA je nezisková organizace pro děti a mládež, která má v pořádání táborů bohatou tradici – podílela se na zorganizování prvního tábora na světě v roce 1907 v Anglii, v Československu založila v roce 1921 Masarykův tábor na Sázavě, který provozuje dodnes.

Dnes pořádá česká YMCA přes padesát táborů ročně, účastní se jich kolem tří tisíc dětí. Tábory se liší svým zaměřením i velikostí, najdete tu malé skupiny táborníků v týpí i velké chatové tábory či tábory putovní.
Všechny ale nesou myšlenku YMCA – snaží se být nejen zábavou pro volný čas, ale prostřednictvím zajímavých programů předávat dětem hodnoty, které rozvíjí celou jejich osobnost – tělo, duši i ducha. Vedou děti a mladé lidi k samostatnosti, pevnému charakteru a schopnosti vzájemně spolupracovat.

Velký důraz je v Ymce kladen na připravenost vedoucích – ti jsou pečlivě vybíráni, proškolováni, hlavní vedoucí musí úspěšně absolvovat kurz zahrnující základy pedagogiky, právních předpisů, hygieny, zdravovědy a bezpečnosti, hospodaření, ad.

YMCA v ČR je držitelem akreditace Ministerstva školství pro Školení hlavních vedoucích táborů, každý rok tedy vzdělá několik hlavních vedoucích nejen z Ymky, ale i jiných organizací.

Více o YMCA na www.ymca.cz

YMCA