Rozmyslete si, co od tábora očekáváte

Co očekáváte vy jako rodiče a co vaše dítě?

V jakém prostředí by mé dítě mělo tábor strávit? Mělo by mít zajištěn veškerý servis nebo by se mělo na chodu tábora částečně podílet a tak poznávat zodpovědnost? Čím by se tam mělo zabývat? Mělo by se tam zdokonalit v jedné dovednosti nebo si spíše aktivně odpočinout?

Zkuste si nejprve stanovit, jaký typ tábora by se pro vaše dítě nejlépe hodil:

 • denní (příměstský, dítě spí doma a dochází na program) nebo pobytový (klasický)?
 • s ubytováním ve stanu – v chatičce – ve zděné budově?
 • odpočinkový a zábavný – výukový (rozvíjející konkrétní znalosti) – zážitkový, rozvíjející charakter?

Důležité je promluvit si i s dítětem – jak si tábor představuje, co by ho tam bavilo, v jakých podmínkách a na jak dlouhou dobu. Jak chce strávit prázdniny, aby si skutečně odpočinulo od zátěže školního roku. Pro dítě je důležité i to, zda pojede s kamarády, které zná, nebo se dostane do zcela neznámého prostředí.

Vytipujte si několik konkrétních nabídek

Nabídek na tábory nejrůznějšího typu jsou plné časopisy, veřejné nástěnky, internet. Nejlepším ukazatelem je reference od známých, přátel, kteří již mají s provozovatelem osobní zkušenost. Dobrým způsobem také může být oslovit zavedené organizace, které tábory tradičně pořádají.

Ověřte si, že vyhlédnutý tábor splňuje tato kritéria:

 • důvěryhodný pořadatel
  Informujte se, kdo je pořadatelem tábora, jestli je důvěryhodný a zda otevřeně komunikuje. Zda na něho existují reference, je v oboru zkušený, příp. má pro práci s mládeží akreditaci
 • kvalifikovaní a zkušení vedoucí
  Zážitky z tábora jsou přímo spjaty s osobnostmi vedoucích. Měli by být dostatečně zkušení, schopní a empatičtí. Zdravotník musí mít odpovídající kvalifikaci.
 • zajímavý program
  Nebojte se zeptat, jaký bude program tábora a k čemu má děti vést. Program by měl být pestrý, odpovídající věku a schopnostem dětí, s jasnou strukturou i myšlenkou. Měl by děti rozvíjet všestranně: pomocí her a sportů mohou děti výborně rozvíjet svou osobnost a naučí se spolupracovat v kolektivu.
 • vhodné a bezpečné prostory
  Tábor by měl být na vhodném, ideálně už dříve vyzkoušeném místě a musí vyhovovat hygienickým podmínkám. Ty se dají zajistit i ve stanovém táboře, je dobré ale zjistit si, jak konkrétně bude táborová hygiena vypadat i jak je na tom místo s pitnou vodou.
 • dobrá komunikace s organizátorem
  Pořadatel musí rodičům nabídnout dostatek informací o vedoucích, provozu, programu a o nutném vybavení. Informujte se o tom, co přesně pokrývá účastnický poplatek a za jakých podmínek je možné účast na táboře stornovat.

Příjemné léto vám přeje YMCA – organizace se 103 letou táborovou tradicí.